Ähky-verkkopalvelu – avuksi hallitsemattomaan syömiseen

Uusi Ähky-verkkopalvelu avattiin tiistaina 8.9.2020. Maksuton palvelu tarjoaa tukea silloin, kun syöminen tuntuu toistuvasti riistäytyvän käsistä, ruoka pyörii jatkuvasti mielessä tai syöminen tuntuu muuten vain hallitsemattomalta. Lisätietoa palveluun kirjautumisesta löydät blogin lopusta.
Ähky-verkkopalvelu – avuksi hallitsemattomaan syömiseen

Kaikki tietävät, että ruoan ja syömisen pohjimmainen tarkoitus on tyydyttää nälkä, ja taata riittävä energiansaanti. Joskus kuitenkin valjastamme ruoan palvelemaan myös muita tarpeitamme; ruoka tai syöminen voi tuoda ihmiselle turvaa, lohtua, helpotusta, tai tarvittaessa sumentaa hetkellisesti tunteemme ja ulkomaailman tapahtumat. Siksi myös keväällä 2020 alkaneen koronaviruksen ja maailmanlaajuisen pandemian aiheuttama epävarmuus, ahdistus, pelko ja stressi voivat aiheuttaa tai syventää jo olemassa olevia syömisen ongelmia.

“Halusimme avata verkkopalvelun, jossa jokainen henkilö saisi apua hallitsemattoman syömisen haasteisiin paikasta, ajasta ja henkilön taustatekijöistä riippumatta.“

Kun ihmiset joutuivat jäämään yksin koteihinsa syömisen haasteiden kanssa, meissä heräsi huoli. Syntyi ajatus verkkopalvelusta, joka tarjoaa apua hallitsemattoman syömisen haasteisiin juuri silloin, kun ihminen kokee sitä tarvitsevansa. Halusimme, että tukea ja tehtäviä olisi tarjolla juuri silloin, kun ihminen on motivoitunut niitä työstämään. 

Joskus ihminen tunnistaa ongelmallisen suhteensa ruokaan ja syömiseen, mutta kynnys hakea apua terveydenhuollosta tai muualta voi olla suuri. Joskus apua ei myöskään ole tarjolla, tai apua on tarjolla vasta viikkojen tai kuukausien päästä. Halusimme avata verkkopalvelun, jossa jokainen henkilö saisi apua hallitsemattoman syömisen haasteisiin ajasta, paikasta ja henkilön taustatekijöistä riippumatta. Ähky-verkkopalvelu ei maksa käyttäjilleen mitään.

“Ähkyssä käyttäjä pohtii omaa suhdettaan ruokaan ja syömiseen erilaisten materiaalien ja tehtävien avulla.”

Ähky-verkkopalvelu on matalan kynnyksen tukipalvelu henkilöille, jotka kokevat syömisensä hallitsemattomaksi. Ähky-verkkopalvelu tarjoaa apua esimerkiksi silloin, kun syöminen tuntuu toistuvasti riistäytyvän käsistä, kun ruoka pyörii jatkuvasti mielessä tai, kun elämä tuntuu jatkuvalta kamppailulta herkkuhimoja vastaan. 

Ähkyssä käyttäjä pohtii omaa suhdettaan ruokaan ja syömiseen erilaisten materiaalien ja tehtävien avulla. Työstettävät teemat pitävät sisällään ravitsemukseen liittyvää tietoa ja tehtäviä, mutta vahvassa roolissa on myös syömisen psykologinen puoli. Tavoitteena on, että Ähky-verkkopalvelun avulla käyttäjä havahtuu tarkastelemaan omia syömiseen liittyviä ajatuksiaan, asenteitaan sekä toimintaansa, sekä pohtii sitä, kuinka ne vaikuttavat hänen jokapäiväiseen käyttäytymiseensä ruoan ja syömisen äärellä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea chattien muodossa.

Taru Hyvärinen
Taru Hyvärinen,
Toimiva ry:n ravitsemusasiantuntija

Ähky-verkkopalvelussa ylläpitäjänä ja moderoijana toimii Toimiva ry:n ravitsemusasiantuntija Taru Hyvärinen. Koulutustaustaltaan Taru on ravitsemustieteilijä Itä-Suomen yliopistosta, ja hänen erikoisosaamistaan on syömiskäyttäytyminen ja sen häiriöt. 

Ähky-verkkopalvelun ovat kehittäneet yhteistyössä Toimiva ry:n ja Ruoka ja riippuvuus -hankkeen asiantuntijat. Toimiva ry on vuonna 2016 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää riippuvuuksista kärsivien sekä heidän läheistensä hyvinvointia sekä lisätäyhteiskunnallista keskustelua aiheesta. Ruoka ja riippuvuus -hanke tarjoaa tukea ja apua hallitsemattomasta syömisestä kärsiville, sekä kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta.

“Tule mukaan Ähkyyn!”

Ilmoittaudu mukaan klikkaamalla TÄSTÄ. Ähky-verkkopalvelu on toiminnassa vuoden 2021 loppuun saakka.