Dumppaa diabetes -kokeilusta huikeita tuloksia!

Ryhmän alussa osallistujat kärsivät BES-kyselyn mukaan kohtalaisesta tai vakavasta ahminnasta. Ryhmän päättyessä neljällä viidestä ei enää ollut ahmintaa. Ahmintakäyttäytyminen vähentyi keskimäärin 41 prosentilla, mikä kertoo selvästi parantuneesta syömisen hallinnasta.
Dumppaa diabetes -kokeilusta huikeita tuloksia!

Hankkeemme osallistui Kokeilun paikan järjestämään Dumppaa diabetes -kokeiluun, kuten kerroimme kesän kynnyksellä blogissamme.

Nyt on tullut aika kertoa, mitä kokeilussa teimme ja miten se onnistui.

Mitä teimme


Järjestimme kohdennetun Voimaa vertaistuesta -ryhmän hallitsemattomasta syömisestä kärsiville, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen tai joilla oli todettu tyypin 2 diabetes. Ryhmään osallistui yhteensä kuusi henkilöä, joista suurimmalla osalla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja yhdellä oli todettu tyypin 2 diabetes. Ryhmäläisten keskimääräinen riskipiste oli 19,2 (asteikolla 0–26 pistettä). Omat riskipisteesi voit helposti testata täältä.

Aloitimme ryhmän elokuun lopussa viettämällä yhden lauantain yhdessä toisiimme tutustuen ja tehtäviä tehden. Tämän jälkeen jatkoimme yhteydenpitoa verkossa ryhmän omassa Facebook-ryhmässä kahden kuukauden ajan. Tänä aikana osallistujat tekivät toipumista tukevia viikkotehtäviä, pääsivät jakamaan ja kuuntelemaan toistensa kuulumisia videotapaamisissa ja osallistuivat ravitsemusterapeuttiseen yksilöohjaukseen. Ryhmä päättyi toiseen lauantaitapaamiseen lokakuun lopussa.

Keskitymme valmennuksessamme sekä syömiskäyttäytymiseen että ongelman juurisyihin. Syömiskäyttäytyminen tarkoittaa esimerkiksi säännöllistä ja tietoista syömistä. Juurisyitä voivat olla lapsuuden haitalliset kokemukset ja turvattomuuden tunne. Näihin pääsee käsiksi vain turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa on mahdollista mennä pintaa syvemmälle. Käsittelimme valmennuksen aikana esimerkiksi seuraavia teemoja:
⦁ Tunnesäätely
⦁ Omat arvot
⦁ Itsemyötätunto
⦁ Kiitollisuus
⦁ Oman tilanteen hyväksyntä
⦁ Tietoinen syöminen
⦁ Addiktioiden taustahaasteet

Mitä saimme aikaiseksi


Ryhmän alussa suurin osa osallistujista kärsi standardoidun kyselyn (BES-syömistapakysely) mukaan kohtalaisesta tai vakavasta ahminnasta. Ryhmän päättyessä neljällä viidestä ei enää ollut saman kyselyn mukaan ahmintaa. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia osallistujien syömiskäyttäytymisessä. Kaikilla osallistujilla BES-kyselyn pisteet vähentyivät ryhmän aikana runsaasti. Ahmintakäyttäytyminen vähentyi keskimäärin 41 prosentilla, mikä kertoo selvästi parantuneesta syömisen hallinnasta.

Ahmintakäyttäytyminen vähentyi keskimäärin 41 prosentilla.


Ryhmän aikaansaama muutos syömiskäyttäytymisessä oli hyvin samansuuntainen kuin aiemmissa, puoli vuotta kestäneissä Voimaa vertaistuesta -ryhmissä tapahtunut muutos (katso alla sekä tarkempi taulukko lähteistä). Valmennuksemme voidaan siis sanoa vähentävän ahmintakäyttäytymistä ja muuttavan osallistujiemme syömiskäyttäytymistä selkeästi positiiviseen suuntaan. Ryhmän päättyessä osallistujat eivät enää keskimäärin kärsi ahmintakäyttäytymisestä.

Ryhmän päättyessä osallistujat eivät enää keskimäärin kärsi ahmimisesta.

Ryhmämme osa-alueet, joista osallistujamme kokivat eniten saavansa apua, olivat tunnesäätely, tietoinen syöminen, addiktioiden taustahaasteet ja oman tilanteen hyväksyntä. Myös alku- ja lopputapaaminen koettiin tärkeiksi.


Osallistujamme kuvailivat ryhmämme antia muun muassa seuraavilla tavoilla:


”Itsestään saa ajatella hyvää.”
”Olen oppinut tarkkailemaan tunteitani ja niiden yhteyttä nälkääni”
”En syö itseltäni salaa enää.”
”Olen saanut paljon tietoa siitä, mitä syömiskäyttäytymiseni takana piilee kuin myös keinoja käsitellä näitä asioita.”
”Olen oppinut muiden kautta myös todella paljon itsestäni.”
”Nyt koen, että minulla on paljon enemmän tietoa ja työkaluja, joiden avulla pystyn ratkaisemaan ongelmat toivottavasti ihan lopullisesti. ”
"Minun kaltaiseni ihmisen on todella vaikea saada apua terveyshuollon kautta. Tämä oli minulle aivan lottovoitto!”

Miten mukaan?


Muutos on mahdollista, kuten diabetes-ryhmämme osoittaa. Jos kärsit hallitsemattomasta syömisestä tai ahminnasta ja haluat toipua, olet lämpimästi tervetullut ryhmiimme. Seuraava ryhmä, johon mahtuu mukaan, on Leppävirralla 11-12.1.2020. Ilmoittaudu mukaan täältä.  Kaikki ryhmämme ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua omasta kotipaikkakunnasta riippumatta.

Lähteet:


BES-kysely: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/BES.aspx
Alkuperäinen lomake on julkaistu artikkelissa:Gormally  J,  Black  S,  Daston  S,  Rardin  D.  The  assessment  of  binge  eating  severity  amongobese persons. Addictive Behaviors 1982; 7: 47-55.