Hanke

Myllyhoitoyhdistyksen Ruoka ja riippuvuus -hanke tarjosi tukea ja apua hallitsemattomasta syömisestä kärsiville ryhmätoiminnan kautta, sekä kouluttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta.

Ruoka ja riippuvuus

Ruoka ja riippuvuus -hanke tarjosi tukea ja apua hallitsemattomasta syömisestä kärsiville ryhmätoiminnan kautta, sekä kouluttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta. Ruoka ja riippuvuus -hanke oli kolmivuotinen (2018–2020) alueellinen hanke, joka oli jatkoa aiemmin toteutetulle Ruoka ja riippuvuus-projektille (2014–2017).

Ruoka ja riippuvuus -hanke oli osa Myllyhoitoyhdistyksen toimintaa. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneiden logot: SiuSote, Lile ry, Kuopio, Essote, Varkauden kaupunki, Mielenterveyden keskusliitto, Fitfarm, Gery ry, Kalliola, Tampereen seurakunnat, Bittens Addiction, Kuopion Ev. Lut. Seurakunnat, Rise, Jyväskylä, Diabetesliitto

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tavoitteena oli tarjota mahdollisimman laaja-alaista asiantuntemusta hankkeen johtamisen tueksi. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävä oli seurata, että hanke toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti.

Kimmo Hane
Terveystieteiden maisteri (TtM), psykiatrinen sairaanhoitaja AMK; Kuntoutuspäällikkö Mielenterveyden keskusliitto ry
"Potilasjärjestön näkökulmasta hankkeen aihe on tärkeä, sillä erilaiset riippuvuussairaudet koskettavat suoraan ja välillisesti suurta osaa ihmisistä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista."

Merja Suominen
ETT, dosentti, toiminnanjohtaja, Gerontologinen ravitsemus GERY ry
"Ruokaan ja syömiseen liittyvät asiat kiinnostavat minua. Hyvä ravitsemus ei ole vain ruoan tankkaamista tai välttämättömien ravintoaineiden saantia. Syömisestä pitää myös nauttia. Kohtuus on tärkeää myös ruokailussa."

Saima
Kokemusasiantuntija
"Olen ruokariippuvuutta yli 10 vuotta sairastanut nainen. Viime vuodet olen työskennellyt asian parissa tiiviisti ja toipuminen on erittäin hyvässä vaiheessa. Olen aktiivinen OA-vertaisryhmien jäsen."

Susanna Råman-Maljonen
Palvelujohtaja, Päihde-, mielenterveys- ja maahanmuuttotyö
"Olen työskennellyt erilaisten riippuvuussairauksien parissa koko työurani ajan, ja olen edelleen kiinnostunut pohtimaan sitä, millaisilla keinoilla riippuvuussairaudesta on mahdollista toipua ja saavuttaa parempi elämänhallinta.."