Irti laihduttamisen pakkomielteestä

Ruokaan ja syömiseen kohdistuvaan riippuvuuteen liittyy usein hallitsemattoman syömisen ja tiukkojen laihdutuskuurien vuorottelua. Tyypillisesti laihduttamisella pyritään korjaamaan ahminnan/napostelun seuraamuksia ja ratkaisemaan ongelmaa. Laihdutuskuurit kuitenkin vain pahentavat tilannetta.
Irti laihduttamisen pakkomielteestä

Ruokaan ja syömiseen kohdistuvaan riippuvuuteen liittyy usein hallitsemattoman syömisen ja tiukkojen laihdutuskuurien vuorottelua. Tyypillisesti laihduttamisella pyritään korjaamaan ahminnan/napostelun seuraamuksia sekä ratkaisemaan syömisen ongelmaa. Valitettavasti tiukat laihdutuskuurit kuitenkin vain pahentavat tilannetta. Ankara dieetti laukaisee hallitsematonta syömistä ja normaali syöminen sekä syömisen hallinta vaikeutuvat. Laihduttamisen lopettaminen onkin yksi toipumisen kulmakivistä.

Kuinka sitten lopettaa laihduttaminen maailmassa, jossa media pursuaa hoikkuutta ihannoivia juttuja ja terveydenhuollosta saa toistuvasti ohjeet laihduttamiseen? Selvää on, ettei se yksinkertaista ole eikä tapahdu hetkessä. Jos laihduttaminen on ”kolkutellut takaraivossa” viimeiset 20 vuotta tai hoikkuuden tavoittelusta on muodostunut yksi elämän keskeisistä arvoista, jopa pakkomielle, vaatii uusien ajatusmallien sisäistäminen aikaa ja kärsivällisyyttä.

Uusiin ajatusmalleihin voi hakea tukea esimerkiksi vertaistukiryhmistä ja kehopositiivisuuteen tähtäävistä ryhmistä sosiaalisessa mediassa. Monet kokevat hyödyllisenä välttää laihduttamiseen ja hoikkuuteen kannustavia lehtijuttuja, tv-sarjoja, blogeja ja keskusteluryhmiä.

Omia arvoja on hyvä pohtia. Mitä elämältä haluan ja millaiset asiat ovat minulle tärkeitä? Onko paino ja ulkonäkö lopulta kuitenkaan elämässäni tärkeimpien asioiden kärjessä? Vai voisiko elämäni olla hyvää, jopa parempaa, kun keskittäisin aikani ja tarmoni painon tarkkailun sijaan asioihin, joista pidän ja saan iloa elämääni?

Tärkeää on myös omien tunteiden kohtaaminen ja käsittely. Mihin tunne-elämän tarpeisiini haen laihtumisella tyydytystä? Kaipaanko muiden ihmisten hyväksyntää? Kuulluksi ja nähdyksi tulemista? Mikä on se oikea tarve, jota pyrin laihtumisella tavoittelemaan? Kuinka voisin täyttää nuo tarpeet muutoin kuin laihduttamalla?

Laihduttamisen lopettaminen on yksi keskeisimmistä positiivisista muutoksista, joita olen kuullut toipujien kuvaavan. Sen kuvataan tuoneen elämään vapauden tunnetta ja itselle hyvää tekeviä valintoja. Kun keskittyy vaakalukeman ja tiukkuuden sijaan tekemään itselle hyviä fyysisiä ja psyykkisiä valintoja, voi löytää elämäänsä aitoa ja uudenlaista hyvää oloa sekä sisältöä.

Suvi Björkqvist