Mitä tarkoitamme ruokaan ja syömiseen kohdistuvalla riippuvuudella?

Meiltä kysytään usein mitä tarkoitamme ruokaan ja syömiseen kohdistuvalla riippuvuudella. Onko ruokaan kohdistuva riippuvuus myös syömishäiriö vai onko se jotain muuta?
Mitä tarkoitamme ruokaan ja syömiseen kohdistuvalla riippuvuudella?

Meiltä kysytään usein mitä tarkoitamme ruokaan ja syömiseen kohdistuvalla riippuvuudella. Toisinaan kuulemme väitettä, että ruokaan ja syömiseen kohdistuvaa riippuvuutta ei ole olemassakaan, koska me kaikki tarvitsemme ruokaa elääksemme, eli olemme kaikki riippuvaisia ruoasta.

Suomen kielessä on vain yksi sana riippuvuudelle, kun esimerkiksi englanniksi on olemassa sekä sanat dependence* että addiction**. Dependence tarkoittaa riippuvuutta johonkin, jotta pysyisi hengissä tai hyvinvoivana. Lapsi on riippuvainen vanhemmistaan ja meistä jokainen on tässä merkityksessä riippuvainen esimerkiksi ruoasta ja vedestä. Addiction puolestaan määritellään tilana, jossa ei pysty lopettamaan jotain, erityisesti jotain itselleen haitallista toimintaa tai aineen käyttämistä. Kun me hankkeessamme puhumme riippuvuudesta, tarkoitamme jälkimmäistä merkitystä; tilaa, jossa ihminen ei enää itse pysty hallitsemaan syömistään.

Miten riippuvuus ilmenee?

Ruokaan ja syömiseen kohdistuvalle riippuvuudelle ei ole olemassa tautiluokitusta, joten virallisia diagnoosikriteereitä ei ole. Käytännön tasolla ruokaan ja syömiseen kohdistuva riippuvuus ilmenee hallitsemattomana ja pakonomaisena syömisenä, ahmintana tai jatkuvana naposteluna, jojoiluna liikasyömisen ja laihduttamisen välillä sekä tunnesyömisenä.


Reaktiot syömiseen ovat samankaltaisia kuin päihteitä käytettäessä: riippuvainen henkilö tuntee voimakasta halua tai pakkoa riippuvuuden kohdetta kohtaan sekä vaikeutta lopettaa kyseistä toimintaa kielteisistä seurauksista huolimatta. Esimerkiksi eräs hallitsemattomasta syömisestä kärsivä kuvailee tilannettaan seuraavalla tavalla: ”Söin tänä iltana 6 jäätelöä putkeen, koko paketin loppuun. En pystynyt lopettamaan. Piilotin roskat, ettei iltavuorosta kotiutuva mieheni näe kuinka paljon olen syönyt. Ahdistaa, kaduttaa, hävettää.”

Hallitsematon syöminen kohdistuu usein erityisesti runsaasti sokeria ja rasvaa (esimerkiksi suklaa, jäätelö, keksit) tai nopeita hiilihydraatteja, rasvaa ja suolaa (esimerkiksi perunalastut ja pikaruoka) sisältäviin ruokiin. Riippuvuuteen liittyy usein salailua ja häpeää – moni syö yksin.

Syömishäiriö ja riippuvuus

Onko ruokaan kohdistuva riippuvuus myös syömishäiriö vai onko se jotain muuta? Yllä kuvailtu syömiskäyttäytyminen saattaa hyvin täyttää syömishäiriön diagnoosikriteerit. Ahmintahäiriön keskeinen diagnoosikriteeri on kykenemättömyys hallita ja keskeyttää syömistään, mikä on myös riippuvuuden keskeinen mittari. Asiaa voi pohtia myös muiden syömishäiriöiden osalta. Anoreksiaa sairastava ei pysty lopettamaan laihduttamista, eikä bulimiaa sairastava voi lopettaa ahmimisen ja oksentamisen kierrettä ilmeisistä haittavaikutuksista huolimatta. Myös näissä sairauksissa siis löytyy toiminnallisten riippuvuuksien elementtejä, joita ovat voimakas halu tai pakko tehdä jotain ja kyvyttömyys lopettaa tämä haitallinen toiminta.

YFAS 2.0-kysely***, joka mittaa ruokariippuvuutta, korreloi vahvasti ahmintahäiriön ja bulimian kanssa. Vastavuoroisesti noin puolella ahmintahäiriöisistä täyttyy ruokariippuvuuden kriteerit.**** Ilmiöt siis ovat vahvasti toisiinsa linkittyneitä. Hankkeessamme emme puhu ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta sen takia, että haluaisimme siitä syömishäiriöistä erillisen diagnoosin. Pikemminkin ymmärrys syömishäiriöistä riippuvuuskäyttäytymisen muotona tarjoaa näkökulman, joka lisää ymmärrystä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen luonteesta ja siitä toipumisesta.

Riippuvuusnäkökulma

Moni tunnistaa itsessään ennen kaikkea taipumusta riippuvuuteen, oli se sitten ruokaan, sosiaaliseen mediaan tai päihteisiin kohdistuvaa. Moni päihderiippuvuudesta toipuva tulee siirtäneeksi riippuvuuskäyttäytymisensä muualle, esimerkiksi syömiseen. Vastaavasti moni hallitsemattomasta syömisestä kärsivä saattaa aiempaa useammin löytää itsensä somesta tai koukuttavista ihmissuhdekiemuroista. Moniriippuvuudesta voit lukea lisää tästä blogikirjoituksestamme.

Kaikki riippuvuudet voidaan nähdä selviytymiskeinona, jossa riippuvuuskäyttäytyminen tuo helpotusta hankalaan olotilaan. Näin ollen toipumisessa pätevät kaikissa riippuvuuksissa osittain samat keinot. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi oman tilanteensa hyväksyminen, vertaistuen hakeminen ja terveiden tunnesäätelykeinojen, kuten tunteiden nimeämisen opettelu.

Mistä apua?

Epäiletkö, että kärsit ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta? Tee testi nettisivuillamme. Mikäli tunnistat itsessäsi oireita, kannattaa hakea apua. Sitä voi hankkeemme palveluiden lisäksi saada esimerkiksi terveydenhuollosta, vertaistuesta tai terapiasta. Hankkeemme käynnistää myös syksyllä 2020 yhteistyössä Toimiva ry:n kanssa uuden verkkopalvelun henkilöille, jotka kokevat syömisensä tavalla tai toisella hallitsemattomaksi ja kaipaavat siihen tukea. Olet lämpimästi tervetullut mukaan.

Marianne Luojola


Lähteet:
Heini Kaartti: Ruoka-addiktio Totta vai tarua, Kandidaatintyö, Ravitsemustiede, Itä-Suomen yliopisto, 2017

*https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dependence

**https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/addiction

***https://fastlab.psych.lsa.umich.edu/yale-food-addiction-scale/

****https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644849/

Kuva: Maxwell Nelson/Unsplash